• Passeig de Sant Joan, 81-83. Paviment amb creus blaves
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
1 imatge | 1 participant
(Foto: C. Tarragó)

(Foto: C. Tarragó)

MOSAIC
Descripció: paviment del menjador de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular i rectangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per una peça que, simetritzada, es repeteix. La unió de quatre rajoles forma una creu de color blau delineada de negre i groc envoltada de motius vegetals de color marró sobre fons beix. El conjunt representa una quadrícula formada per creus i té motius vegetals en el seu interior. La sanefa consisteix en una triple banda: al centre hi ha una successió de motius vegetals grocs i marrons sobre fons blau; està flanquejada per una banda amb flors de color gris, ocre i blanc sobre fons marró.
Època: desconegut

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: desconegut
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre