• Plaça Comercial, 9. Antiga farmàcia Folguera, rètol
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XIX
11 imatges | 4 participants
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: plafons situats a la façana de la planta baixa on es trobava la farmàcia Folguera, actualment farmàcia Teixidor-Ventura. Mosaic format per rajoles esmaltades de forma quadrangular. Als plafons horitzontals es llegeix en color beix sobre fons groc: “FARMACIA FOLGUERA”, estan emmarcats per línies en ziga-zaga de color marró. El plafó de l’esquerra porta un rètol que no s’aconsegueix llegir, mentre que el plafó central representa el dibuix d’una serp, símbol del gremi farmacèutic. Al plafó de la dreta es pot llegir “MEDICAMENTOS PUROS / ORTOPEDIA”.
Època: posterior a 1878, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1878
Estil: Neoclàssic
Ús original: residencial
Font deinformació: Cadastre
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Farmàcia Teixidor-Ventura [En línia].
AJUNTAMENT DE BARCELONA (2016). Pla especial de protecció de la qualitat urbana.Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric-artístic i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Categoria E2: establiments d’interès. Fitxa 93 [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona Farmàcia Teixidor-Ventura (antiga farmàcia Folguera) [En línia].

Última actualització de la pàgina: 31/3/2023