• Plaça de la Unió, 23
  • Sant Martí
  • Trencadís
  • Primera meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: L. Andino Pol)

(Foto: L. Andino Pol)

MOSAIC
Descripció: plafons situats sobre les finestres de la façana de l’edifici. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. La decoració representa un drapejat sobre les finestres. És de color blanc amb motius vegetals acolorits i està realçat amb botons de ceràmica en relleu.
Època: 1920 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1920
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Edificis d’habitatge en cantonada [En línia].

Última actualització de la pàgina: 29/7/2021