• Plaça de Sant Pere, 15-16. Monestir de Sant Pere de les Puel·les, altar de la Mare de Déu de les Gràcies
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de tessel·les
  • Primera meitat del segle XX
8 imatges | 3 participants
(Foto: T. Mayal)

(Foto: T. Mayal)

MOSAIC
Descripció: paviment de l’altar de la Mare de Déu de les Gràcies. El mosaic està realitzat amb tessel·les de pedra de forma quadrangular. La decoració representa una successió de creus formades per cinc tessel·les de color negre sobre fons blanc.
Època: primera meitat del segle XX
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Eduard Mercader per a la reforma del 1911
Època: origen: 945; reformes: segles XII, XV, XVIII, XX
Estil: romànic
Ús original: religiós
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Monestir de Sant Pere de les Puel·les [En línia].
PARRÒQUIA DE SANT PERE DE LES PUEL·LES. Una mica d’història [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni Arquitectònic. Monestir de Sant Pere de les Puel·les [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Monestir de Sant Pere de les Puel·les [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/4/2023