• Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-27. Poble Espanyol, Llegenda St. Jordi
  • Sants-Montjuïc
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: E. Fernández Castillo)

(Foto: E. Fernández Castillo)

MOSAIC
Descripció: plafons sobre el mur de la torre d’accés, representativa del Portal d’En Bover a Montblanc. El mosaic està realitzat per dotze escenes de rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. Cada escena es composa per quatre rajoles. La decoració reprodueix les diferents escenes explicatives de la llegenda del cavaller Sant Jordi.
Època: 1929 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Francesc Folguera i Ramon Reventós
Època: 1929
Ús original: recinte del Poble Espanyol
Font de la informació: Cadastre. Equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

MÉS INFORMACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni.  Poble Espanyol [En línia.