• Ronda del General Mitre, 234-236
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
9 imatges | 2 participants
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada d’un l’edifici d’habitatges, situat en part a l’exterior i a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de gran format en relleu en colors terrosos. Representa el tronc d’un arbre (situat a l’exterior)  i cercles de gran format en color verd (situats a l’interior).
Època: posterior a 1980 any de construcció de l’edifici
Autor: Julio Bono, ceramista (signat “bono”)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1980
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ

MÉS INFORMACIÓ
BATIK (1978) Julio Bono. Batik. Panorama general de las artes. Arte, diseño, arquitectura, n°44, p. 56-57.
RONDALLER (2018). Museu al carrer (I) [En línia].
SEMPERE, E. (2017). Julio Bono In Memoriam. Terrart. Revista ceràmica contemporània, nº51, p. 76-78.