• Ronda del Guinardó
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XXI
1 imatge | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment de les parets de la ronda, a l’entrada de la boca sud del túnel de la Rovira. Mosaic format per rajoles esmaltades de forma rectangular. La decoració representa motius geomètrics en diagonal formats per línies de color verd clar sobre verd fosc.
Època: contemporani
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri