• Carrer del Rosselló, 260. Casa Terrades o Casa de les Punxes, plafó de Sant Jordi
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
2 imatges | 2 participants
(Foto: Terra conservació i patrimoni)

(Foto: Terra conservació i patrimoni)

MOSAIC
Descripció: plafó exterior situat sobre el pinyó de la façana. Mosaic format per rajoles esmaltades de forma quadrangular. La decoració representa, sant Jordi vencent el drac. “Emmarquen el cavaller un taronger, símbol d’incorruptibilitat, i dos escuts caironats, l’un amb la creu de sant Jordi i l’altre amb els quatre pals, símbol de Catalunya.” Al rètol de la part inferior, es llegeix “Sant Patró de Catalunya Torneunos la llibertat”.
Època: posterior a 1903, data de construcció de l’edifici
Autor: Enric Monserdà, dibuixant
Font de la informació: plafons informatius de la Casa Terrades.

equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Josep Puig i Cadafalch
Època:
1903-05
Estil:
Historicista
Ús original:
residencial
Font de la informació:

Cercador de patrimoni arquitectònic. Identificador 1472
Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ
Casa Terrades