• Via Augusta, 59. Edifici Mercuri
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural de l’escala de l’edifici, situat a l’interior de l’edifici Mercuri. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular amb relleu i relleu enfonsat. La decoració representa una successió de cercles i formes geomètriques que, combinant onze models diferents de rajoles, forma la paraula “mercurio”, segons el nom de l’edifici. El conjunt, de color vermell amb negre, crea una composició geomètrica abstracta.
Època: 1968
Autor: Josep Maria Subirachs
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
DALMAU, O. (2019). Barcelona retro. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

EDIFICI
Arquitecte: Jordi Mir i Valls
Època: 1968
Estil: Contemporani
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre
DALMAU, O. (2019). Barcelona retro. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.