Mercat de Sant Antoni

Exterior del mercat de Sant Antoni a finals del segle XIX.
Plànol de la planta del mercat de Sant Antoni, 12 de setembre de 1881.
Permís per vendre calçats en el mercat de Sant Antoni, 1885.
Soldats descansant al mercat de Sant Antoni durant la Setmana Tràgica.
Mercat dels Encants de Sant Antoni al carrer Comte d’Urgell l’any 1913.
Façana i parades exteriors del mercat de Sant Antoni.
Planta de la marquesina del mercat de Sant Antoni, 1929.
Perspectiva general del mercat de Sant Antoni.
Interior del mercat de Sant Antoni, 1934.
Expedient de les reparacions dels danys ocasionats per la guerra civil de l’any 1939.
Fotografia en color del mercat de Sant Antoni el año 1978.
Acte de l’alcalde Narcís Serra al mercat de Sant Antoni.
Visita de l’alcalde Pasqual Maragall al mercat de Sant Antoni el 4 de maig de 1994.