Mercat de Sant Antoni

Fotografia de l'exterior del Mercat de Sant Antoni a finals del segle XIX. AFB. Autor: Antoni Esplugas. Fons Narcís Cuyàs.
Exterior del mercat de Sant Antoni a finals del segle XIX.
Plànol de la planta del mercat de Sant Antoni amb la distribució de les parades de l’arquitecte Antoni Rovira Trias, 12 de setembre de 1881. AMCB. Fons Ajuntament de Barcelona.
Plànol de la planta del mercat de Sant Antoni, 12 de setembre de 1881.
Document del permís a nom de Mariana Mora per vendre calçats a la parada  22 del mercat de Sant Antoni, 1885. AMCB. Fons Ajuntament de Barcelona:  A182 Comissió d’Hisenda, exp. 6837 de 1884.
Permís per vendre calçats en el mercat de Sant Antoni, 1885.
Fotografia de soldats descansant al mercat de Sant Antoni durant la Setmana Tràgica, juliol de 1909. AFB. Autor: Frederic Ballell. Fons Frederic Ballell.
Soldats descansant al mercat de Sant Antoni durant la Setmana Tràgica.
Fotografia del mercat dels Encants de Sant Antoni al carrer Comte d’Urgell l’any 1913. AFB. Autor: Frederic Ballell. Fons Frederic Ballell.
Mercat dels Encants de Sant Antoni al carrer Comte d’Urgell l’any 1913.
Fotografia de la Façana i parades exteriors del mercat de Sant Antoni. AFB. Autor: Fot. Rima. Fons Antonio Rué i Dalmau.
Façana i parades exteriors del mercat de Sant Antoni.
Plànol de la planta de la marquesina del mercat de Sant Antoni, 1929. AMCB. Fons Ajuntament de Barcelona : Q137 Obres Públiques-Eixample, exp. N-812 de 1929.
Planta de la marquesina del mercat de Sant Antoni, 1929.
Dibuix d'una perspectiva general del mercat de Sant Antoni. AHCB. Autor: Raimon Duran Reynals. Col·lecció de plànols.
Perspectiva general del mercat de Sant Antoni.
Fotografia de l'interior del mercat de Sant Antoni. AFB. Autor: Josep Domínguez Martí. Fons Ajuntament de Barcelona: L100 Cultura.
Interior del mercat de Sant Antoni, 1934.
Expedient de les obres de reparació dels danys ocasionats per la guerra civil al mercat de Sant Antoni l’any 1939. AMCB. Fons Ajuntament de Barcelona: Q118 Gestió Urbanística, exp. 94.
Expedient de les reparacions dels danys ocasionats per la guerra civil de l’any 1939.
Fotografia en color del mercat de Sant Antoni l’any 1978. AFB. Autor: Eduard Olivella Falp. Fons Eduard Olivella Falp.
Fotografia en color del mercat de Sant Antoni el año 1978.
Fotografia en blanc i negre d'un acte de l’alcalde Narcís Serra al mercat de Sant Antoni. AMDE. Fons Ajuntament de Barcelona.
Acte de l’alcalde Narcís Serra al mercat de Sant Antoni.
Fotografia d'una visita de l’alcalde Pasqual Maragall al mercat de Sant Antoni el 4 de maig de 1994. AMDE. Fons Ajuntament de Barcelona.
Visita de l’alcalde Pasqual Maragall al mercat de Sant Antoni el 4 de maig de 1994.