Vols fer una donació?

Pots adreçar-te directament a un centre d'arxiu, o bé a la Direcció del Sistema Municipal d'Arxius, a través del següent formulari i indicar les dades de contacte i una breu explicació del tipus de documentació que es vol donar.

La Direcció del Sistema Municipal d'Arxius valorarà la importància de la documentació, atenent el seu interès històric, el seu estat de conservació i la seva naturalesa, i determinarà la possible incorporació de la documentació a l'arxiu corresponent.

Un cop s'hagi acceptat la donació es formalitzarà documentalment i es requerirà l'acord de l'òrgan municipal corresponent.