Visites informatives a l'espai sensorial

Espai innovador. Dimarts, de 12.30h a 13.30h, dijous, de 18h a 19h i tots els dissabtes, de 12h a 13h. Sessió informativa. Amb inscripció prèvia. Aforament limitat.

Explicació i visita a l’espai sensorial de la biblioteca.

Es tracta d’un espai innovador amb dispositius, mobiliari i elements per viure la lectura de manera inclusiva i vivencial i també per a usuaris amb necessitats especials.

Les sales sensorials afavoreixen l’atenció i el benestar amb materials i dispositius electrònics que juguen amb el so, la llum o la vibració. És un entorn dissenyat especialment per a l’estimulació sensorial i que permet adequar els estímuls, controlar el soroll, la il·luminació o la temperatura.
Es tracta d’un espai agradable, segur i accessible des d’un punt de vista físic i cognitiu, que afavoreix l’atenció i promou l’exploració, el plaer i els sentiments de benestar servint-se de diversos dispositius i materials.

L’objectiu d’aquest espai sensorial és, d’una banda, fer accessible la biblioteca a persones amb desordres sensorials i, de l’altra, iniciar un projecte de foment de la lectura vivencial i innovador.
Creiem en el potencial d’una sala sensorial dins la biblioteca, tant en el vessant d’innovació de la dinamització de la lectura, com en el de millorar l’accessibilitat i fer de les biblioteques espais més inclusius.

Oferim la sala per a ús individual i també per a projectes comunitaris.

Més informació