Discapacitats

La Biblioteca Horta-Can Mariner posa a la vostra disposició el centre d'interès de discapacitats i us ofereix documents que ens permeten aprofundir en el coneixement del món de la discapacitat. Aquest fons s'adreça a tot tipus de públic: familiars, comunitat educativa, professionals, entitats i associacions i ciutadania en general.

Agrupa tot el fons documental en diferents temàtiques:

Localització

El centre d'interès de discapacitats es troba a la segona planta de la biblioteca. Completen aquest fons documental llibres de lectura fàcil i novel·les amb lletra gran situats a la planta baixa, i els audiollibres, situats a la primera planta.

Serveis complementaris

La biblioteca també ofereix serveis complementaris adaptats per a persones amb diferents necessitats especials.

Activitats

Es programaran activitats que tindran com a objectiu apropar la realitat del col·lectiu de les persones amb discapacitat, mitjançant la difusió de materials i la programació d'activitats que promoguin la sensibilització, la comprensió i la solidaritat, com ara: hores del conte, activitats integradores, conferències, exposicions, guies de lectures i visites guiades.