Gent gran

El centre d'interès (CI) sobre gent gran es troba a la segona planta de la biblioteca. Vol ser un fons documental útil per a aquest col·lectiu, amb informació que els doni suport per envellir duna manera autònoma i digna. Fer esport i cuidar la salut ajuda a gaudir d'una millor qualitat de vida i tenir un envelliment actiu i saludable. Però també es necessari que la gent gran participi de la vida social i dels temes que els interessin, com ara aprendre a fer servir les tecnologies de la informació i el coneixement.
Aquest CI també pretén ser un punt d'atenció cap a la gent gran, que mereix tot el reconeixement de la societat.

En aquest fons documental podeu trobar documents sobre els temes següents: