Racó de mestres

Aquest espai es troba a l'àrea infantil de la biblioteca, a la primera planta. Es tracta d'un centre d'interès permanent amb llibres, revistes i material audiovisual destinats a oferir recursos per a l'aula, activitats i altres propostes que us poden ajudar en les tasques educatives diàries. El seu abast és des de l'escola bressol fins a la primària.

El fons documental del Racó de Mestres recull documents sobre: animació a la lectura i organització de la biblioteca escolar, educació en el lleure (tallers i jocs educatius per a l'escola i les sortides escolars), material audiovisual, mètodes d'ensenyament de diferents matèries, ús de les TIC i d'internet a l'aula, educació ambiental, escola intercultural, organització escolar, orientació i tutoria, recursos per a l'aula, teories educatives, educació a través de la música i el cinema, gestió de conflictes a l'aula, entre altres.

A més, per completar el fons trobareu diverses revistes relacionades amb el mateix tema, com ara Escola Catalana i Perspectiva Escolar.

Servei de novetats


Cada trimestre, amb demanda prèvia, la biblioteca pot enviar a les escoles que ho demanin la llista de noves adquisicions infantils i també del Racó de mestres: llibres de ficció i de coneixements, CD de música, pel·lícules i documentals, així com materials multimèdia. Si voleu fer un suggeriment de compra documental, ho podeu fer per mitjà d'aquest formulari.

Galeria: