Formació d'usuaris

La Biblioteca Horta-Can Mariner ofereix el servei de visites guiades i personalitzades per conèixer la biblioteca i el seu funcionament, destinat a persones usuàries i als col·lectius que hi estiguin interessats (visites escolars, associacions, col·lectius d'adults, professionals, visites individualitzades, grups d'alfabetització, etcètera).

Els objectius d'aquestes visites guiades són aconseguir que els usuaris coneguin què és la biblioteca, què els ofereix i com fer-ne un bon ús.

També ajudar-los a saber quins materials hi poden trobar, com trobar-los i com ser autosuficients en els diversos espais de la biblioteca.

Per a més informació: