Cinema

La història del cinema als països àrabs segueix una trajectòria molt diferent dels centres de producció cinematogràfics d'arreu del món, ja no tan sols d'aquells més importants com poden ser Hollywood i Bombai (Bollywood), sinó també d'altres d'europeus, asiàtics...

La seva trajectòria s'ha vist marcada pel colonialisme i pels règims dictatorials, fets que han propiciat l'aparició d'una indústria cinematogràfica amb unes connotacions concretes: directors preocupats per qüestions de caire social, cinema mancat de recursos, dificultats per potenciar una indústria distribuïda en l'àmbit internacional de forma natural, etc.

Precisament l'escassetat de recursos és un dels factors que ha condicionat, i condiciona encara, no només la quantitat de produccions, sinó també la seva qualitat. Sovint artistes i directors àrabs han hagut d'acceptar finançament de països europeus com Anglaterra, França o Alemanya, fet que en molts casos ha comportat una important pèrdua de llibertat creativa.

Cal dedicar un moment a fer una pinzellada als països més coneguts en pro d'un major enteniment de la seva evolució i situació actual: a Egipte, després d'una davallada provocada per la postguerra, va començar a ressorgir la producció cinematogràfica sota la influència del neorealisme italià. Tunísia, per la seva banda, també després de la seva postguerra, va crear una cinematografia pròpia però sense tallar la relació amb França. Pel que fa a Algèria, el seu cinema va sorgir principalment després d'assolir la independència de França: el govern va nacionalitzar els cinemes i va crear un centre nacional del cinema. Aquests anys de guerra van fer que els directors de cinema posessin l'èmfasi en temàtiques bèl·liques contra la colonització francesa. Respecte al Marroc, la independència va provocar, malgrat la inestabilitat econòmica, l'aparició de destacats directors preocupats per temes de crítica social.

Des d'Occident, el cinema àrab es presenta com un gran absent en gran part a causa de l'abast de la producció, l'exhibició i la distribució de les grans indústries cinematogràfiques, en especial, Hollywood. Això dificulta que les petites indústries, sobretot les de països en vies de desenvolupament, aconsegueixin distribuir d'igual forma les seves produccions, de manera que queden relegades al desconeixement.

En aquesta secció es pretén crear un pont d'informació amb aquesta branca desconeguda de la cultura àrab, acostant-nos a diversos directors i pel·lícules de nacionalitat àrab en una petita mostra de reconeixement al seu treball.