El Raval

L'Espai del Raval acull la col·lecció local i un reservat per a la seva consulta; també s'hi ofereixen petites exposicions bibliogràfiques i notícies del barri.

El fons del Raval consta actualment de 2.000 documents i agrupa molts temes: edificis singulars, entitats i institucions, guies que donen a conèixer els llocs d'interès, llibres que recullen la història i l'actualitat de la gent que hi viu, estudis sobre la realitat social i econòmica o l'urbanisme i els seus carrers. S'hi recullen també publicacions periòdiques d'àmbit local que s'han editat al llarg del temps o que encara són vives i, finalment, destaquen les obres de creació literària, poesia i novel·les localitzades en aquesta zona de la ciutat de Barcelona.

La Guia bibliogràfica del Raval de Barcelona recull el fons bibliogràfic que fa referència al barri del Raval i configura una secció molt especial de la biblioteca: la Col·lecció Local. Els documents s'han agrupat en grans apartats atenent la seva temàtica i format, que trobareu al Sumari. Un apartat destacat del recull ressenya les obres de creació literàries ubicades al Raval, un barri font d'inspiració per molts escriptors. També com a escenari cinematogràfic o com a fons per a documentals, el Raval ha estat plasmat en imatges d'esdeveniments, conflictes o simplement la vida quotidiana. Hi trobareu també les revistes editades al Raval. Aquesta és la segona edició de la guia, que es va publicar per primer cop el 2006.

El Raval carrers de novel·la és el títol d'una exposició que vam inagurar el Sant Jordi de 2015 a la Rambla del Raval, és una Guia literària del Raval amb fragments de novel·les on hi apareixen carrers del barri.