Música

En general, el terme "música àrab" s'utilitza per designar la música dels països del món àrab —on es parla majoritàriament la llengua àrab— i inclou diversos gèneres de música: sagrada, secular, clàssica, popular i tradicional. També manifestacions musicals tan particulars com l'actual raï, música original del Magreb, vehicle de protesta i de denúncia social.

Fruit de la interacció amb diferents cultures durant segles i segles, la música al món àrab ha esdevingut una barreja de sons, instruments i registres, on predominen la melodia (cantada a una sola veu) i el ritme.

En aquesta secció hem optat per presentar un recull dels principals artistes de tres dels països que ens són més propers: Algèria, el Marroc i Egipte.