Projectes

La biblioteca treballa en xarxa amb altres serveis i equipaments i participa en diferents fòrums, espais d'intercanvi i accions col·lectives. Alhora, és agent actiu d'actes culturals i col·labora amb projectes compartits o impulsats des d'altres entitats.

  • Servei d’acollida i atenció a la diversitat cultural. Les entitats del Raval tenen la possibilitat de demanar una visita guiada a la biblioteca pels seus usuaris. S’organitzen visites en català o castellà, adaptades al nivell de coneixement de la llengua del grup, on s’informa dels serveis generals, serveis específics adreçats a persones nouvingudes i del fons intercultural. Els destinataris són entitats que atenen a persones nouvingudes i d’inserció sociolaboral i l’abast territorial és el barri del Raval, Ciutat Vella i d’altres zones de la ciutat de Barcelona.
  • Clubs de lectura. La biblioteca promou diferents clubs de lectura per a diferents públics i espais. El Club de Lectura Infantil Escolar del Raval és una activitat interescolar que comparteixen quatre escoles del barri: Castella, Drassanes, Labouré i Milà i Fontanals. També col·labora amb els dos casals de gent gran del barri, Josep Trueta i Josep Tarradellas per fer-hi clubs de lectura. I finalment, a la mateixa biblioteca hi ha un club de lectura de caire generalista que ja té un munt d'anys d'experiència.
  • Biblioteca escola. La biblioteca proposa formalitzar amb els centres educatius del barri un programa específic i singular per a cadascun d'ells. Un projecte per recolzar l'aprenentatge escolar, amb la participació dels mestres i professors, pensada per a tots els nivells, assumit per l'equip directiu i recollit en el Currículum del centre. La col·laboració entre centres i biblioteca ens permet treballar conjuntament la comprensió lectora i les eines de la recerca informativa. La biblioteca disposa també d'un catàleg de serveis, on s'especifica les visites que s'ofereixen i altres recursos disponibles.
  • Dinamització de l' Espai multimèdia infantil. Projecte en el marc del Pla educatiu d'entorn i actualment Pla educatiu del districte. El servei que s'ofereix s'adreça a donar suport als infants ens els seus treballs escolars, en la recerca d'informació i en l'elaboració i presentació de treballs. Així mateix, es potencia un ús lúdic, educatiu, no violent ni sexista dels ordinadors de la sala. A aquest afecte s'ha anat creant una dinàmica amb propostes de tallers i orientacions en l'ús dels llocs web més adequats per al desenvolupament educatiu dels infants.
  • Col·laboració a Lecxit, projecte de suport a la lectura, que promou la Fundació Bofill a l'Escola Milà i Fontanals.
  • Xarxa Educativa del Raval (XER). Formada per mestres d'escoles del barri, el CRP i la biblioteca, promou activitats per fomentar la convivència a partir de l'ús de les TIC. Actualment l'activitat més destacada és Fora Muralles.
  • La biblioteca també participa en altres accions comunitàries conjuntes: Raval(s), Sant Jordi i la Festa Major, i és membre del Grup d'Educació i Comunitat de la Fundació Tot Raval.
  • Xarxa de Lectura del Raval. Impulsat des de la Fundació Tot Raval, agrupa principalment els casals infantils, el centre de música Xamfrà i la biblioteca. S'adreça a la infància i es treballa en diferents programes per franges d'edat. El programa Els Experts ha rebut un premi d'educació en el lleure 2012 per part de la Fundació Lluís Carulla.
  • En el marc de la ciutat la Biblioteca participa al programa "A l'estiu Barcelona t'acull", conjuntament amb sis biblioteques més. És un servei adreçat a adolescents i joves que han arribat a la ciutat per reagrupament familiar durant els mesos anteriors a l'estiu en què es desenvolupa el programa. L'objectiu és facilitar el coneixement de Barcelona i l'aprenentatge de la llengua i ajudar a la integració escolar al setembre. Aquest servei s'emmarca dintre del programa "Noves famílies a la ciutat de Barcelona: programa d'acompanyament al reagrupament familiar per a persones extracomunitàries" de la Direcció d'Immigració.
  • Punts de lectura i tertúlies. Projecte que té el suport del Pla de barris i que es desenvolupa a diferents entitats: Associació per a Joves Teb, Centre de Dia Mil·lenari, Centre Obert Joan Salvador Gavina, Fundació Escó, habitatges per a gent gran Reina Amàlia i Servei Solidari. La finalitat és promoure l'hàbit de llegir i facilitar la comprensió lectora i la reflexió. A cadascuna de les sis entitats que participen en el projecte s'ha adaptat un petit espai de lectura amb llibres i revistes a disposició dels usuaris. Un cop a la setmana, a cada centre s'organitza una tertúlia, amb una persona que dinamitza la trobada. És una activitat participativa, al voltant d'un text llegit, amb l'objectiu de compartir reflexions, vivències i pensaments. L'accés als punts de lectura i a les tertúlies és gratuït i obert a tothom. (Aquest projecte es va dur a terme dels anys 2012 al 2014)