Món àrab

La biblioteca té una especialització vinculada al món àrab.

Aquesta secció, que configura l'especialitat de la biblioteca, és una aposta per afavorir el coneixement d'una cultura propera a nosaltres pels lligams històrics, perquè hi compartim l'àrea mediterrània i perquè és la cultura d'origen de molts nouvinguts a la nostra ciutat.

El fons documental consisteix en llibres d'història, estudis socials, art, gastronomia, filosofia, religió... A l'apartat de literatura hi ha una àmplia selecció de novel·les d'autors àrabs, poesia i crítica literària.

Hi ha una petita subsecció sobre l' amazic (berber), una cultura situada geogràficament dins l'àrea d'influència àrab.

Quan parlem de món àrab (àrab, العالم العربي, al-`ālam al-`arabī) ens referim al conjunt de països on es parla majoritàriament la llengua àrab. Actualment es consideren part integrant del món àrab la majoria d'estats membres de la Lliga Àrab.