Formació d'usuaris

La biblioteca ofereix a grups d'usuaris la possibilitat de conèixer l'equipament i els seus serveis.

Les escoles i els centres educatius del barri tenen un programa de visites per a diferents nivells i necessitats, i també s'adapta a les propostes que els educadors vulguin fer per tal d'ajustar-se als temes que es treballen a l'aula.
Als alumnes de l'aula d'acollida se'ls ofereix una visita específica per descobrir la biblioteca, adequada a la seva realitat.
Per als alumnes de Batxillerat es proposa una visita per preparar el treball de recerca.

Els centres de formació de joves o d'adults i d'inserció laboral també poden concertar visites o reservar l'espai per a dur-hi a terme la seva tasca d'aprenentatge.

Totes les entitats del barri tenen la possibilitat d'apropar-se a la biblioteca amb els seus usuaris i conèixer-ne les diferents seccions, serveis i activitats. Les entitats d'acollida a nouvinguts poden demanar visites específiques per tal que els seus usuaris puguin conèixer millor l'equipament. En aquestes visites s'hi fan uns apunts de la història del barri i del recinte hospitalari que ocupa la biblioteca, de la secció d'aprenentatge d'idiomes i de l'apartat dels llibres en altres llengües.