Manifest per reclamar la revisió dels processos administratius telemàtics vinculats a l'accés a l'educació

La comissió digital del Grup d’Educació Comunitària del Raval convida a la comunitat educativa a reclamar la revisió dels processos administratius telemàtics vinculats a l'accés a l'educació.

La llei catalana d’educació incorpora, com un principi fonamental de les seves responsabilitats, que l’atenció educativa de tots els alumnes es regeixi pel principi d’escola inclusiva. La situació creada per la pandèmia ha accelerat l’adopció d’eines digitals a tots els processos vinculats amb l’educació (des de les inscripcions a la pròpia docència). Eines que també han de regir-se pels mateixos criteris d’inclusivitat.

El Grup d’Educació Comunitària del Raval, format per representants d’una trentena d’organitzacions i per particulars vinculats a l’educació al barri (veïnat, famílies, professionals de l’educació i de la innovació socials) i coordinat des de la Fundació Tot Raval, es va formar l’any 2006 per impulsar la participació i la coresponsabilització dels diversos agents implicats en una educació inclusiva i de qualitat al barri, dins i fora dels centres formals.

La tardor de 2020, el grup va decidir generar una comissió de treball específica sobre la dimensió digital educativa. La manca d’adaptació a les dinàmiques digitals del sistema educatiu (administració, personal docent i de suport socioeducatiu, famílies, etc) està tenint un gran impacte al nostre barri, afectant de manera negativa en l’equitat i la qualitat del sistema educatiu. La comissió de treball aborda les bretxes d’accés (facilitant la distribució de dispositius, i l’accés als punts de suport digital existents al barri) i ús per part de les famílies (amb accions formatives específiques), però també les bretxes digitals que pateix l’administració, que creen la vessant digital del problema de segregació escolar existent al barri del Raval en particular, i amb la nostra societat de manera més general.

Un sistema educatiu inclusiu ha de garantir que incorpora, “per disseny”, les necessitats de totes les famílies, també a l’àmbit digital. Això implica que les bones pràctiques inclusives de disseny d’eines digitals han de ser incorporades als seus processos, i que han de ser les administracions (Departament d’Educació i Consorci d’Educació) les que s’han de coordinar per tal de garantir “que l’ús dels mitjans electrònics promogui una administració pública oberta, transparent, accessible, eficaç i eficient.”

La comissió digital del Grup d’Educació Comunitària del Raval convida a la comunitat educativa a reclamar la revisió dels processos administratius telemàtics vinculats a l’accés a l’educació, i ho fa en forma de manifest i mitjançant l’anàlisi del cas pràctic del procés de preinscripció escolar 2021-22, que ha evidenciat les barreres d’accés que genera l’entorn de sol·licitud, per manca d’usabilitat i d’accessibilitat, i propostes de millora que garanteixin que l’educació inclusiva també ho és en termes digitals.

Us en demanem l’adhesió i que el feu córrer:https://forms.gle/2JYQGS9RiauKHedt8