Procreació _ Residències d'arts escèniques

Qué és PROCREACIÓ?

PROCREACIÓ és un projecte de suport a la creació del Centre Cívic Sant Martí i de l'Auditori de Sant Martí, centrat en l’àmbit escènic. 

Amb aquesta convocatòria es pretén donar suport a creadors escènics de diferents disciplines artístiques com el teatre, performance, dansa, circ, nous llenguatges escènics i arts de carrer.

Està adreçada a tots aquells artistes emergents en vies de professionalització que vulguin apropar nous llenguatges i tendències escèniques al barri de Sant Martí de Provençals, per a crear nous públics i interessos culturals en el territori.

Als creadors escènics seleccionats se’ls ofereix un espai (que s’ajusti a les especificitats de cada projecte), on desenvolupar el seu procés de creació, a més de posar a la seva disposició recursos i infraestructures dels dos equipaments (so, llums, audiovisual, etc.). També se'ls ofereix suport de difusió, acompanyament i la possibilitat d'accedir a suport tècnic, a una mirada externa o a suport monetari per a la producció de l'espectacle.

 

ANEU AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ▶


 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PROCREACIÓ

-Presentació de propostes: Del 2 al 21 de novembre de 2021.

-Període de residència: De gener a desembre de 2022 (exceptuant l’agost) amb una durada variable en funció de les necessitats de cada projecte.

La tria de les propostes escèniques serà realitzada per una comissió de selecció formada per professionals del camp de les arts escèniques i de la gestió cultural.

Les CONDICIONS que s’ofereixen són les següents:

 • Espai d’assaig al Centre Cívic Sant Martí i/o l’Auditori de Sant Martí. L’organització establirà els espais d’assaig de cada creador escènic, tenint en compte les necessitats de cada projecte.
 • Acompanyament: L’organització establirà una relació periòdica amb les companyies residents amb l’objectiu de donar suport en el desenvolupament i l’evolució del projecte així com de fer un seguiment de la residència.
 • Retorn Una vegada acabada la residència, els artistes es comprometen, d’acord amb l’organització, a fer un retorn amb possibilitat de diferents formats, com poden ser: la representació de l’espectacle al Centre Cívic Sant Martí o l’Auditori de Sant Martí; la realització d’una acció comunitària o taller; la representació d’una part de l’espectacle... En cas d’optar per la representació de l’espectacle en un dels dos espais esmentats, l’organització oferirà a la companyia l’opció d’acollir-se a la fórmula de taquilla inversa.
 • Suport tècnic a l’assaig general i durant la presentació de l’espectacle.
 • Suport a la producció amb la possibilitat d’escollir entre tres opcions: 8 hores d’acompanyament tècnic en el procés creatiu de la il·luminació i la sonorització de l’espectacle; una mirada externa professional; o un import de 200 euros en concepte de producció (*).
 • Suport en la difusió de l’espectacle: L’organització es farà càrrec de tots els elements de difusió externa de l’espectacle.
 • L’organització convidarà programadors/es de l’àmbit de les arts escèniques a les representacions de les peces.

En la tria de les companyies en residència es valorarà:

 • Que la proposta de treball sigui de creació pròpia.
 • La viabilitat del projecte.
 • L’adequació a les infraestructures dels espais de representació.
 • Que el calendari d’assajos sigui compatible amb les disponibilitats de l’espai.
 • La repercussió en el territori dels projectes presentats.
 • Únicament s'acceptarà una proposta per companyia.

Comitè de selecció:
Estarà format per representants del CC Sant Martí i l’Auditori Sant Martí, així com també el Centre Cívic Barceloneta i el Centre Cívic Parc Sandaru.

Sistema d'inscripció
Heu d'emplenar el formulari d’inscripció al qual podeu accedir des del botó de dalt i adjuntar-hi la documentació requerida.

Els creadors escènics hauran de facilitar el seu rider tècnic amb un mes d’antelació de la data pactada per a la representació de la peça.Les necessitats tècniques dels espectacles s’hauran d’adaptar al material tècnic disponible a l’Auditori de Sant Martí i al Centre Cívic Sant Martí.

En futures representacions de l’obra o espectacle realitzat durant la residència (i en el dossier que es derivi de la mateixa) la companyia es comprometrà a fer esment de la seva participació en el projecte Procreació impulsat pel Centre Cívic Sant Martí i l’Auditori de Sant Martí així com a incorporar el logotip corresponent com a col·laboradors de l’espectacle.

(*) L'opció d'accés a suport monetari serà aplicable només en el cas de que la companyia opti per la presentació de l'espectacle com a via de retorn.

Per resoldre qualsevol dubte:
Telèfon 93 256 57 60
Correu electrònic dinamitzacio@ccsantmarti.net

Annexes

Bases

Compartir