Com puc participar?

  • Cal emplenar la Fitxa de sol·licitud que es pot descarregar de la web de Can Clariana.
  • Envia un dossier detallat del projecte: afegint el contingut de la proposta, l’estat actual, objectius i finalitat de la residència, fent menció de tots els aspectes que consideris rellevants,  per la valoració general. Cal afegir també el currículum dels integrants i de la companyia, tant si compta amb una trajectòria, com si neix per aquest projecte puntual.
  • Envia tota la informació (dossier + fitxa de sol·licitud + acord de compromís) a info@canclariana.cat

Compartir