Nova vicepresidenta del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona

Plenari. Lourdes Marino, presidenta del Centro Boliviano Catalan, escollida nova vicepresidenta del CMIB.

El passat dia 6 de juliol va tenir lloc una sessió plenària del Consell Municipal d’Immigració (CMIB), que per motius de la situació sanitaria actual es va celebrar en format semipresencial. L’acte, que va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i es va retransmetre alhora telemàticament, va ser presidit pel regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, qui també és el president del CMIB.

A la sessió es va escollir la nova vicepresidenta del Consell, Lourdes Marino, presidenta del Centro Boliviano Catalan, i es va fer el comiat del vicepresident sortint, Rodrigo Araneda, de l’entitat ACATHI. Des del CMIB s’agraeix la feina fet pel vicepresident sortint, i es felicita la nova vicepresidenta, que encetarà el seu camí en el càrrec amb un nou Reglament per al també nou Consell Municipal de Migracions i Refugi de Barcelona, actualment en procés de consulta participativa.

Podeu consultar l’esborrany del Pla de treball pel CMMIRB que es va presentar durant la sessió a través dels següents enllaços: