Catàleg de programes, projectes i serveis

  •  Los objetivos formalmente definidos en este proyecto son los siguientes:

  • Decenas de laboratorios de universidades, centros de investigación, hospitales y empresas abren sus puertas al alumnado a través de varias actividades.

Petita infància

Serveis i suports diversos per ajudar totes les famílies en l’educació i la criança dels petits infants.

  •  Los objetivos formalmente definidos en este proyecto son los siguientes:

Arts i cultura

Connexions educadores entre els agents de creació contemporània i les escoles enteses com a espai de creació.

  • Decenas de laboratorios de universidades, centros de investigación, hospitales y empresas abren sus puertas al alumnado a través de varias actividades.