Catàleg de programes, projectes i serveis

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

Petita infància

Serveis i suports diversos per ajudar totes les famílies en l’educació i la criança dels petits infants.

  • Todos los sábados y domingos del año, un quiosco de juegos ubicado en la Clariana del parque de las Glòries presta material lúdico y juegos de mesa.

Escoles cuidades i comunitàries

Manteniment i millora dels equipaments escolars, fent-los polivalents i oberts al barri per a usos de tota la comunitat.

Més enllà de l'escola

  • Todos los sábados y domingos del año, un quiosco de juegos ubicado en la Clariana del parque de las Glòries presta material lúdico y juegos de mesa.