Prevenció i atenció de l'abús sexual infantil

L’Ajuntament de Barcelona impulsa tot un seguit d’iniciatives i programes amb l’objectiu de prevenir i atendre l’abús sexual infantil, vetllant així pel dret dels infants a gaudir d’una ciutat segura i protectora.

D’entre les diferents accions, es destaca el Programa per la prevenció i atenció de l’abús sexual infantil als equipaments municipals amb presència d’infants, iniciat el 2017 per tal de garantir que aquests equipaments siguin espais el màxim segurs, i on la ciutadania hi pugui trobar professionals capaços de saber reaccionar davant de situacions de revelació d’algun tipus d’abús sexual infantil.

També es pretén assegurar que aquests espais esdevinguin equipaments municipals de tolerància zero. Aquest programa suposarà, entre d’altres, fer accions formatives i dotar de recursos els professionals, així com posar en valor i, si s’escau, elaborar protocols d’actuació i de circuits d’informació, orientació, assessorament i atenció.

+ Llegir més...

Protocols Recursos Infància Respon

Protocols

PROTOCOL MARC

Catalunya compta amb un Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, elaborat per la Generalitat de Catalunya el juliol de 2017.

> Protocol marc

ALTRES PROTOCOLS

A més, existeixen altres protocols específics, sempre emparant-se en el protocol marc abans esmentat.

> Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació, i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

> Protocol d’actuació i prevenció de maltractaments i abusos sexuals infantils a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona

> Protocol de prevenció d’abusos sexuals a les Escoles Municipals de Música i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona

> Protocol de prevenció dels abusos sexuals en l’àmbit del lleure

> Infografia del protocol de prevenció dels abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure

> Protocol d'actuació clinicoassistencial de maltractaments aguts a la infància 

Recursos

En aquest apartat trobareu recursos i materials per a treballar la prevenció de l’abús sexual infantil, tant amb els mateixos infants com amb persones adultes, com per exemple els professionals que treballen en l’àmbit de l’educació.

Sentir que sí, sentir que no
 
 

“Sentir que sí, sentir que no” és un material pedagògic per a la prevenció de l’abús sexual infantil inspirat en l’obra de teatre Feeling YES, feeling NO, de Dennis Foon.

Aquest material consta de tres capítols en format taller realitzats amb infants de 4t. de primària, on es treballen les sensacions agradables i desagradables de la proximitat o el contacte físic íntim amb persones desconegudes i amb persones de l’entorn relacional proper.

+ Llegir més...

Presentació Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
> Descarrega't la guia pedagògica
La regla d’en Kiko
 
 

“La Regla d’en Kiko” és una guia senzilla elaborada pel Consell d’Europa amb l’objectiu d’ajudar els pares, mares i educadors/es a explicar als infants on no han d’intentar tocar-los altres persones, com poden reaccionar si això passa i a qui han de dirigir-se per demanar ajuda.

“La Regla d’en Kiko” és senzilla: els infants no haurien de permetre que altres nens ni cap adult els toquessin les parts del cos que solen estar cobertes per la roba interior. Tampoc no haurien de tocar altres infants ni/o adults en aquestes zones. Així mateix, ajuda a explicar als nens que el seu cos els pertany, que hi ha secrets bons i secrets dolents, i formes de tocar bones i dolentes.

> La web de "La Regla d'en Kiko"
> PDF de "La Regla d'en Kiko"
> Vídeo de "La Regla d'en Kiko"

Guia de prevenció dels abusos sexuals a les activitats de lleure
 
 

Aquesta guia està inclosa en el Protocol de prevenció dels abusos sexuals en l’àmbit del lleure, elaborat per la Fundació Vicki Bernadet, amb el suport de la Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya) i la col·laboració de diverses entitats de lleure. En aquesta, s’identifiquen possibles situacions de risc potencial associades a les activitats que es duen a terme habitualment en les activitats de lleure, com ara casals, esplais, ludoteques o campaments, i per a cada situació es proposen accions preventives. La guia especifica el nivell de risc associat a cada situació i també té en consideració l’edat dels infants.

> Guia de prevenció dels abusos sexuals a les activitats de lleure

Recursos pedagògics i orientacions per a la prevenció i abordatge de l’abús sexual infantil en el món del lleure
 
 

Guia elaborada per la Fundació Vicki Bernadet, amb el suport de la Direcció General de Joventut, on hi podeu trobar diverses propostes d’activitats pensades per a fer amb els infants i adolescents i adaptades a cada etapa educativa. Totes les activitats proposades aborden temes com la intimitat, la confiança, l’empatia o l’autoestima, elements essencials amb els quals es busca dotar els infants i joves d’estratègies d’autoprotecció.

> Guia dels Recursos pedagògics i orientacions per a la prevenció i abordatge de l’abús sexual infantil en el món del lleure