Consell Escolar. Sessió ordinària. març.

06/03/2019
 • 2019

Consell Sectorial de Comerç. Sessió ordinària. febrer.

19/02/2019

Consell Sectorial de Comerç. Sessió extraordinària. gener.

16/01/2019
 • 2019

Consell Sectorial d'Esports. Sessió ordinària. març.

27/03/2019
 • 2019

Consell d'Ocupació i Economia Social i Solidària. Sessió ordinària. desembre.

13/12/2018

Consel Sectorial d'Ocupació, Comerç i Economia Social i Solidària. Sessió ordinària. juliol.

16/07/2018

Consell Sectorial d'Ocupació, Comerç i Economia Social i Solidària. Sessió ordinària. juny.

18/06/2018
 • 2018

Consell Sectorial d'Ecologia Urbana. Sessió ordinària. desembre.

18/12/2018

Consell Sectorial d'Ecologia Urbana. Sessió ordinària. maig.

15/05/2018
 • 2018

Consell Sectorial de Dret a la Salut. Sessió ordinària. març.

12/03/2019
 • 2019

Consell Sectorial de Feminismes. Sessió ordinària. desembre.

12/12/2018
 • 2018

Consell Sectorial de Dret a l'Habitatge. Sessió ordinària. abril.

30/04/2019
 • 2019

Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat. Sessió ordinària. febrer.

28/02/2019
 • 2019

Consell Sectorial de Participació, Acció Comunitària i Convivència. Sessió ordinària. gener.

14/01/2019
 • 2019

Consell Sectorial de Gent Gran. Sessió ordinària. febrer.

19/02/2019
 • 2019