Nou Barris rebrà 43 milions d’euros per executar el nou Pla de Barris

16/04/2021 - 13:40 h

Per al període 2021 a 2024 s’incorporen els barris de Verdun, Can Peguera, Turó de la Peira i Prosperitat, que se sumen a la Zona Nord, Trinitat Nova i Roquetes

Per al període 2021 a 2024 s’incorporen els barris de Verdun, Can Peguera, Turó de la Peira i Prosperitat, que se sumen a la Zona Nord, Trinitat Nova i Roquetes

El segon Pla de Barris intensifica l’acció a Nou Barris. Per al període que va del 2021 al 2024, el pla passa de 5 a 9 barris, de manera que cobreix el 70% del territori. Així, es dóna continuïtat a Roquetes, Trinitat Nova i Zona Nord amb el manteniment de projectes estructurals, i es desplega al Verdun, Prosperitat, Turó de la Peira i Can Peguera.

Amb més de 168.000 habitants de procedències molt diverses, Nou Barris és un dels districtes més densos i amb índexs de desigualtat més alts de la ciutat. A banda de la complexa orografia del terreny i la discontinuïtat del territori, també es tracta d’un territori amb una mitjana d’edat jove i, en concret, amb un gruix d’infants, adolescents i joves. Aquest col·lectiu és un dels prioritaris d’aquesta nova edició del Pla de Barris que els concep com a protagonistes del canvi.

El districte disposarà de 43 milions d’euros per executar les diverses accions que s’aniran desgranant a través de grans eixos que us expliquem a continuació.

Educació i Salut Pública

El pressupost en l’eix Educació i Salut Pública del Pla de Barris de Nou Barris és de 14.850.000 euros. S’incorporaran 14 educadores socials -13 a centres de primària i secundària, i una a escoles bressol de la Zona Nord-, i s’actuarà en 19 centres educatius.

Destaca la inversió de 9 milions d’euros en diversos centres educatius del districte. Es tracta de l’IES Galileo Galilei i l’escola Prosperitat, a Prosperitat, l’institut escola Antaviana de Roquetes, i l’Escola El Turó, del Turó de la Peira. En aquests centres es faran millores en la infraestructura i equipaments i, a més, incorporaran projectes educatius complementaris que treballen les arts escèniques com a eina socioeducativa.

Més enllà de l’educació formal, es potencia l’accés a les activitats extraescolars en col·laboració amb entitats dedicades a l’educació en el lleure i s’activen programes per a la resolució de conflictes als centres educatius. També es contempla l’obertura d’equipaments al districte com a nous espais comunitaris (Espai Tres Ulls a Trinitat Nova).

Una altra línia de treball activa s’enfoca en l’aprenentatge d’oficis i l’acompanyament per incentivar que els estudiants cursin estudis post-obligatoris, ja sigui batxillerat o cicles formatius. Encara en l’entorn educatiu, també es faran diverses actuacions en la lògica de l’entorn escolar segur.

Pel que fa a l’àmbit de la salut, els nous plans de barri del districte engeguen una línia de treball específica amb programes de prevenció del consum de tòxics i alcohol.

D’altra banda, des de la covid-19 s’ha constatat un empitjorament del benestar emocional de les famílies que ja estaven en un context complex. Per aquest motiu, també s’engegaran programes per a la millora de la salut mental. Una tercera línia de treball incidirà en el desenvolupament de programes que fomentin les relacions afectives sexuals positives.

Economia i ocupació

Es fan extensives iniciatives com la XARSE, que el Pla de Barris ja ha activat amb èxit a d’altres punts de la ciutat en el marc del pla de xoc de la covid-19. Al mateix temps, es posen a disposició dels veïns dispositius d’orientació laboral, programes de formació ocupacional i de regularització mitjançant la contractació i l’homologació d’estudis.

Alhora, el Pla de Barris reforça amb algunes actuacions el desenvolupament del comerç de proximitat de forma simultània al Pla de Comerç del districte.

Accions per al jovent

S’impulsa un programa de dinamització dels joves a Trinitat Nova com a resposta a la manca d’espais d’oci i lleure i amb la voluntat de treballar el sentiment de pertinença al barri. També en clau de jovent, es generarà un espai per a joves a la Zona Nord i, en aquesta línia però en el capítol d’intervenció a l’espai públic, s’impulsa la transformació del parc del Turó de la Peira amb la idea que sigui un espai de referència no només per als adults, sinó també per als joves. En aquest sentit també s’incorporaran nous usos en clau esportiva i comunitària.

Equipaments, urbanisme i habitatge

Una segona intervenció destacada és el Balcó d’Equipaments de Can Peguera. Forma part del Pla de Futur de Can Peguera, un projecte de redefinició del barri en àmbits com l’habitatge, la mobilitat o l’accessibilitat. El Balcó d’Equipaments és la primera intervenció d’aquest pla i millorarà la connectivitat entre el Turó de la Peira i Can Peguera, i permetrà també adequar els accessos amb un nou ascensor al Parc del Turó. També s’habilitarà una pista esportiva per a usos comunitaris que es compartirà amb la residència Pi i Molist.

Es remodelaran la plaça del Verdum i la plaça Roquetes i el carrer Pedrosa a Trinitat Nova. Es reurbanitzarà el carrer Llopis i el Pla dels Cirerers, s’adequarà provisionalment una part de l’espai de la Ideal Flor de La Prosperitat per a usos esportius i comunitaris, i es faran millores a l’espai públic al nord del mateix barri.

A la Zona Nord, el Pla de Barris suma la millora de la cobertura del transport públic amb el bus a demanda com a referent i la dignificació de l’espai públic a Torre Baró. També es desplegarà la segona fase de les escales mecàniques per generar itineraris accessibles als barris i millorar la connectivitat del veïnat.

I a Vallbona en particular, el Pla de Barris vol aprofitar l’oportunitat del soterrament ferroviari per culminar, amb la participació veïnal, el Pla Director per a la Transformació Urbana. Es tracta d’un document que regirà el futur del barri i que ha d’incidir en aspectes com la modificació del planejament per a la conservació de la zona agrària de La Ponderosa, la connectivitat (amb la remodelació de l’anomenat Pont dels dos Ulls), l’habitatge, la memòria popular o el desenvolupament de projectes educatius i comunitaris vinculats a l’agroecologia.

I, finalment, en matèria d’habitatge, es contempla el desenvolupament d’actuacions en el marc del programa de finques d’alta complexitat, al mateix temps que es mantenen projectes com el de suport psicològic per a persones en situació de vulnerabilitat residencial que es du a terme a la Zona Nord.

Memòria històrica

Una darrera línia de treball incideix en la recuperació de la memòria històrica dels barris per apropar el passat a les noves generacions mitjançant diversos projectes i iniciatives teixides amb les entitats locals.