Barcelona Cultura
Skip to main content
Manuel Barrios - Premi Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals 2003

AUDIOVISUALS :: 2003

Manuel Barrios

Jurat: Jaume Figueras (president)
Lluís Bonet
Andrés Hispano
Elisenda Nadal

El Jurat acorda per majoria atorgar el Premi d’Audiovisuals al senyor Manuel Barrios, director de la sèrie ‘Cròniques d’una mirada’, emesa pel Canal 33, per haver difós un cinema fet a Catalunya des de la clandestinitat i el compromís ètic i artístic. El Jurat vol fer destacar la tasca fonamental, en un programa d’aquestes característiques, de recerca i documentació de professionals com ara Joaquim Romaguera i Llorenç Soler.