Barcelona Cultura
Skip to main content
Antonio Franco Estadella - Premi Ciutat de Barcelona de Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita 2003

MITJANS DE COMUNICACIÓ EN PREMSA ESCRITA :: 2003

Antonio Franco Estadella

Jurat: Xavier Vidal-Folch (president)
Albert Sáez
Alfredo Abián
Elisenda Roca
Albert Montagut

El Jurat acorda per majoria atorgar el Premi de Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita al senyor Antonio Franco Estadella, director d’El Periódico de Catalunya, per haver fet una aposta singular en la portada del 16 de febrer de 2003. Aquesta aposta incorpora elements formals nous que trenquen amb la línia habitual de les portades de l’esmentat diari, ja que s’hi recull a doble pàgina, primera i última, com a únic tema, la imatge de la gran manifestació barcelonina contra la guerra de l’Iraq.

El Jurat atorga una menció especial a la periodista Sílvia Taulés, per la sèrie ‘Hablan ellos’, sobre els immigrants instal·lats a Barcelona, publicada a El Mundo de Catalunya, pel tractament infreqüent que fa del tema de la immigració.