Barcelona Cultura
Skip to main content
Imma Monsó - Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en Llengua Catalana 2003

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA :: 2003

Imma Monsó

Jurat: Ramon Pla (president)
Antoni Mª Espadaler
Xavier Moret
Jordi Llavina
Flàvia Company

El Jurat acorda per majoria atorgar el Premi de Literatura en Llengua Catalana a la senyora Imma Monsó, per la seva obra ‘Millor que no m’ho expliquis’, que, en la línia de la millor tradició del conte modern, explora situacions reals i sovint doloroses amb una mirada pròpia.