Barcelona Cultura
Skip to main content
Joan Rabascal - Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Visuals 2009

ARTS VISUALS :: 2009

 

EL JURAT, COMPOST PER FRANCESC TORRES (PRESIDENT), FREDERIC MONTORNÉS, ROSA PERA, PEP DURAN I ROBERTA BOSCO, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D’ARTS VISUALS A

Joan Rabascal,

 

per l’exposició Rabascall. Producció 1964-1982, realitzada al MACBA entre el 23 de gener i el 19 d’abril de 2009. El jurat ha volgut destacar la coherència ètica i estètica del seu treball, la connexió de la seva obra amb els corrents internacionals d’aquell moment i per la seva vigència a l’actualitat.

El jurat ha volgut fer una menció especial a Dora García per l’exposició Men I love a la galeria ProjecteSD, i ha vinculat el motiu d’aquesta menció a l’obra de Rabascall, per seguir nodrint aquest mateix esperit des d’una altra generació, amb mitjans i llenguatges diferents.