Barcelona Cultura
Skip to main content
Agustí Fernández - Premi Ciutat de Barcelona de Música 2009

MÚSICA :: 2009

 

EL JURAT, COMPOST PER CARLES SANTOS (PRESIDENT), JOAN ALBERT AMARGÓS, EVA VILA, ORIOL PÉREZ I MARIA LLADÓ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE MÚSICA A

Agustí Fernández,

 

per la totalitat de la seva obra concertística per la totalitat de la seva obra concertística i discogràfica al llarg del 2009. El Jurat també vol destacar el seu caràcter transversal posat al servei de les músiques improvisades.