Barcelona Cultura
Skip to main content
Claudio Zulián - Premi Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals 2009

AUDIOVISUALS :: 2009

 

EL JURAT, COMPOST PER PERE PORTABELLA (PRESIDENT), IMMA MERINO, ANTONIO MONEGAL, JOSÉ LUÍS GUERÍN I CAROLINA LÓPEZ, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D’AUDIOVISUALS A

Claudio Zulián,

 

autor del documental A través del Carmel, per la posada en escena d’un barri de Barcelona en un únic pla seqüència que expressa el sentit coral de la pel·lícula.

El jurat ha volgut fer una menció especial a la sèrie L’hort de Getsemaní, d’Óscar Pérez i Mia de Ribot, emesa per Televisió de Catalunya, per l’essencialitat i depuració de la seva mirada i l’aposta que representa per una televisió pública, i ha volgut destacar especialment els dos primers capítols.