Barcelona Cultura
Skip to main content
Toni Mira - Premi Ciutat de Barcelona de Dansa 2009

DANSA :: 2009

 

EL JURAT, COMPOST PER FRANCESC CASADESÚS (PRESIDENT), JOAQUIM NOGUERO, TONI COTS, ALÍCIA PÉREZ-CABRERO I CATHERINE ALLARD, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE DANSA A

Toni Mira,

 

pel seu ampli treball educatiu i per la implicació com a creador en l’ampliació de les fronteres de la dansa en l’àmbit social, que s’ha concretat en els tallers realitzats i presentats el 2009 a Can Brians i Wad Ras, reflex d’una trajectòria professional de compromís amb la dansa.