Barcelona Cultura
Skip to main content
Sandra Santana - Premi Ciutat de Barcelona d'Assaig 2011

ASSAIG :: 2011

 

EL JURAT, COMPOST PER XAVIER ANTICH, MARINA SUBIRATS, ALBERTA TONIOLO, ELOY FERNÁNDEZ PORTA I JUDIT CARRERA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D’ASSAIG A

El laberinto de la palabra. Karl Kraus en la Viena de fin de siglo de Sandra Santana,

 

per ser una renovadora aportació a un dels capítols fonamentals de la modernitat europea. L’assaig combina diverses branques de l’estudi històric, confirma la centralitat del llenguatge en els debats culturals i aborda la invenció de la feminitat en la Viena finisecular.

El Jurat vol fer una menció especial a l’obra Per una mort apropiada de Marc Antoni Broggi per que aporta una reflexió ètica sorgida de l’experiència mèdica en relació amb el fet de la mort.