Barcelona Cultura
Skip to main content
Totes les Cartes. Correspondències fílmiques - Premi Ciutat d'Audiovisuals Barcelona de 2011

AUDIOVISUALS :: 2011

 

EL JURAT, COMPOST PER ESTEVE RIAMBAU, CARLOS LOSILLA, JUDITH COLELL, JORDI COSTA VILA I CAROLINA LÓPEZ I CABALLERO, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’AUDIOVISUALS A L’EXPOSICIÓ

Totes les Cartes. Correspondències fílmiques,

 

per la reivindicació que el seu comissari i els seus autors fan del cinema com a llenguatge universal en un context que transgredeix les pantalles convencionals.