Barcelona Cultura
Skip to main content
Saida Palou Rubio - Premi Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona 2011

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2011

 

EL JURAT, COMPOST PER ALBERT GARCIA ESPUCHE, JOAQUIM ALBAREDA, CARME MOLINERO, RICARD VINYES I JOSÉ ENRIQUE RUIZ DOMENÈC, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA A

Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888-2010), de Saida Palou Rubio,

 

per la qualitat de la recerca i el seu caràcter interdisciplinar, per la bona factura literària i perquè es tracta d’un tema d’interès ciutadà.