Barcelona Cultura
Skip to main content
Perejaume - Premi Ciutat de Barcelona de Literatura catalana 2011

LITERATURA CATALANA :: 2011

 

EL JURAT, COMPOST PER DOLORS OLLER, DOLORS MIQUEL, ADA CASTELLS, FLAVIA COMPANY I JOSEP COTS, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE LITERATURA CATALANA A

Pagèsiques de Perejaume,

 

per la intensitat del seu pensament poètic i per la visió que l’experiència de la naturalesa aporta a la vida.