Barcelona Cultura
Skip to main content
Maria Bobes, Bandia Ribeira i Marcela San Cristóbal - Premi Ciutat de Barcelona d'Educació 2011

EDUCACIÓ :: 2011

 

EL JURAT, COMPOST PER JOAN MANUEL DEL POZO, ASSUMPCIÓ MALAGARRIGA, SARA BLASI I JORDI PERICOT, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’EDUCACIÓ A

Maria Bobes, Bandia Ribeira i Marcela San Cristóbal,

 

pel projecte Racons: una manera de representar que vivim entre extrems, realitzat al Centre Penitenciari de Dones de Wad-Ras, per la seva singularitat en l’aplicació de criteris educatius, servint-se de la imatge, per ajudar a conèixer la pròpia identitat de les internes a través de les emocions.