Barcelona Cultura
Skip to main content
Edmond Roch - Premi Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals 2015

AUDIOVISUALS :: 2015

 

EL JURAT, COMPOST PER JUDITH COLELL (PRESIDENTA), FERRAN AUBERNI, ELENA SUBIRÀ, NEUS BALLÚS I DAVID MATAMOROS, ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

a Edmond Roch, productor d’Ikiru Films, per Atrapa la bandera,

 

per una aposta decidida i valenta per l’animació, feta des del nostre país. Un gènere que no ha rebut el suficient reconeixement públic malgrat la seva qualitat i valors industrials, i el seu gran ressò internacional.

El Jurat també acorda fer una menció especial a la pel·lícula Game Over, d’Alba Sotorra, per un lúcid i subtil retrat de la fascinació d’un jove per les armes i la guerra en el context de la nostra societat.

Vídeo moment del lliurament
Video - Edmond Roch - Premi Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals 2015