Barcelona Cultura
Skip to main content
Bea Fernández i Mònica Muntaner (La Poderosa) - Premi Ciutat de Barcelona de Dansa 2015

DANSA :: 2015

 

EL JURAT, COMPOST PER SOL PICÓ (PRESIDENTA), AIMAR PÉREZ, BARBARA RAUBERT, ALEXIS EUPIERRE I FRANCESC CASADESÚS ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

a Bea Fernández i Mònica Muntaner al front de La Poderosa,

 

per la producció d’Hacer Historia(s). D’aquest cicle en valorem la tasca d’experimentació, recerca i la recuperació d’una història recent, que ens ajuda en la comprensió de l’avui i del demà. A més, volem reconèixer la seva perseverança que durant 15 anys ha acompanyat l’evolució del teixit artístic de la ciutat.

Vídeo moment del lliurament
Video - Bea Fernández i Mònica Muntaner (La Poderosa) - Premi Ciutat de Barcelona de Dansa 2015