Barcelona Cultura
Skip to main content
Joan Bayen (Juanito del Pinotxo) - Premi Ciutat de Barcelona de Gastronomia 2015

GASTRONOMIA :: 2015

 

EL JURAT, COMPOST PER CRISTINA JOLONCH (PRESIDENTA), ENRIC ROVIRA, MANEL CASANOVAS, MIQUEL ESPINET I MIREIA ANGLADA , ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

 

a Joan Bayen, Juanito del Pinotxo

 

que l’any 2015 va complir 75 anys d’ofici, per l’amor, la dedicació i la simpatia que ofereix diàriament en el seu espai emblemàtic de Barcelona a la Boqueria, i que ha inspirat a tants i tants professionals que avui han apostat per la cuina de barra.

Vídeo moment del lliurament
video_2015_gastronomia