Barcelona Cultura
Skip to main content

ARTS VISUALS  :: 2022

 

El jurat integrat per: Lucia Piedra Galarraga (presidenta), Marta Sesé, David Armengol, Francesca Llopis i Adrian Schindler, acorda per majoria atorgar el Premi Ciutat de Barcelona d’Arts visuals al

projecte FOC, promogut per Córdova, Jokko Collective i Cchhoorroo

per la seva capacitat de materialitzar un canvi de paradigma en les arts visuals mitjançant relacions interdisciplinàries, convertint-se en un lloc on conflueixen línies de pensament i acció antiracistes, queer i intergeneracionals.


Vídeo moment del lliurament

Arts Visuals 2023