Barcelona Cultura
Skip to main content

CIÈNCIES AMBIENTALS i DE LA TERRA  :: 2022

 

El jurat integrat per: Esther Garcés (presidenta), Paula Bruna, Marina Monsonís, Santiago Giralt i Valentí Sallarès, acorda per majoria atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de Ciències Ambientals i de la Terra a l’investigador

Pedro Cermeño i la investigadora Carmen García-Comas de l’Institut de Ciències del Mar CSIC

pel treball Post-extinction recovery of the Phanerozoic oceans and biodiversity hotspots. Aquest treball proposa un canvi de paradigma en el coneixement de l’evolució i la recuperació de la biodiversitat marina després de les extincions en els darrers 500 milions d’anys. Es valora particularment la integració de diverses disciplines en un nou model conceptual.

El jurat també vol atorgar una menció especial als investigadors Aljoša Slameršak i Giorgos Kallis, de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), pel treball Energy requirements and carbon emissions for a low-carbon energy transition. Es valoren les implicacions socioeconòmiques i polítiques i el compromís científic amb la transició energètica en el marc del canvi global.


Vídeo moment del lliurament

Ciències Ambientals i de la Terra 2023