Barcelona Cultura
Skip to main content

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIA  :: 2022

 

El jurat integrat per: Sergi Jordà, Ulises Cortés, Oyidiya Oji, M. Pau Ginebra i Pep Vidal acorda per majoria atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de Ciències experimentals i tecnologia a la investigadora

Marta Villegas, investigadora principal del grup Life Sciencies – Text Mining del Barcelona Supercomputing Center

per la construcció i el desenvolupament dels models de processament de llenguatge natural per al català i el castellà, AINA i MarIA, respectivament, que representen un pas decisiu en la preservació del patrimoni lingüístic d’ambdues llengües en l’espai d’internet, així com un avenç en les tecnologies del llenguatge.


Vídeo moment del lliurament

Ciencies Experimentals i Tecnologia 2023