Barcelona Cultura
Skip to main content

EDUCACIÓ  :: 2022

 

El jurat integrat per: Fathia Benhammou (presidenta), Eulàlia Esclapés Turró, Laia Colell, Eulàlia Bosch i Mireia Estrada, acorda per unanimitat atorgar el Premi Ciutat de Barcelona d’Educació a

l’Associació Punt de Referència pel projecte Referents

per la seva capacitat de generar vincles i espais de seguretat emocionals, lingüístics i socials amb els joves extutelats, des del compromís ciutadà i l’acompanyament educatiu.


Vídeo moment del lliurament

Educacio 2023